Vinpearl Nha Trang Resort
Trang thông tin điện tử của Vinpearl

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Việt Nam.
Điện thoại: +84 58 3598 188
Email: info.VPLNTR@vinpearl.com