Vinpearl Nha Trang Resort
Trang thông tin điện tử của Vinpearl

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Việt Nam.
Điện thoại: (+84-58) 359 8222
Email: info.VPLNTR@vinpearl.com