Vinpearl Resort Nha Trang

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Nha Trang, Việt Nam.
Điện thoại: +84 58 3598 188
Email: info@vinpearlresort-nhatrang.com