Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

빈펄 호텔 랑선

랑선성, 랑선시, 찌랑동, 쩐흥따오로 2번지

최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간

빈펄 호텔 랑선

TC_trungthu_5x3

고급스럽고 품격있는 공간

전문 비지니스 센터 서비스와 고급스럽고 품격있는 공간은 고객의 모든 요구에 부응합니다.

TC_trungthu_5x3

Dịch vụ tiệc chuyên nghiệp

Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho các buổi tiệc theo chủ đề

TC_trungthu_5x3

Ẩm thực đỉnh cao

Ẩm thực đỉnh cao với các món ăn hảo hạng và bộ sưu tập rượu vang Vinpearl Selection of Wine, đáp ​ứng được mọi nhu cầu về sự kiện, yến tiệc...​​


목록

모던한 신고전주의 스타일의 다양하고 고급스러운 컨퍼런스룸 시스템은 도심에서 가장 권위있는 컨퍼런스, 행사 등의 성공적인 개최에 기여합니다.

 • Mau Son 볼룸

  - 토지: 628 m2 m2

  최대 500명까지 수용 가능한 머우선볼룸의 공간은 넓고 고급스러워 컨퍼런스에 적합한 장소입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 500 250 350 350 500
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 500 250 350
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 350 500
 • 볼룸 1

  - 토지: 62 m2 m2

  40명까지 수용 할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 제1볼룸

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 40 22 30
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 40 22 30
 • 볼룸 2

  - 토지: 49 m2 m2

  30명까지 수용 가능한 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 제2볼룸은 현대적이고 전문적인 장비를 갖추고 있습니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 30 16 20
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 30 16 20
 • 볼룸 3

  - 토지: 62 m2 m2

  30명까지 수용 가능한 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 제3볼룸은 현대적이고 전문적인 장비를 갖추고 있습니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 30 16 20
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 30 16 20

목록

 • 업데이트되지 않은 정보.


더 보기 모아보기