Nhảy đến nội dung

Chính sách giải quyết tranh chấp

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại trên website

  • Tự thỏa thuận
  • Đưa ra cơ quan pháp luật
  • Hình thức khác 

Thương nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản phẩm/dịch vụ do Thương nhân cung cấp trên Vinpearl.com.
Vinpearl.com có trách nhiệm hỗ trợ hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương nhân sau khi nhận được thông báo từ khàng hàng.
Thương nhân có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với giao dịch mua Sản phẩm/dịch vụ của Thương nhân trên Vinpearl.com theo quy định tại Hợp Đồng giữa Thương nhân và Vinpearl.com và giữa Thương nhân và khách hàng.
Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương nhân không được giải quyết thỏa đáng.
Vinpearl.com luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Vinpearl.com. 
Các bên bao gồm Thương nhân, Khách Hàng và Vinpearl.com sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. 

Đối với Thương nhân: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. 
Đối với Vinpearl.com: sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Khách Hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và Thương nhân cung cấp, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

Vinpearl.com sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình sau:
Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày.
Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Bán hàng, Bộ phận Tư vấn…) và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Vinpearl.com sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

 

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Custom