vinpearl
Nhảy đến nội dung
Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Vinpearl đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 56.

Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Vinpearl đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 56.

Ngày 09/7/2021, Công ty cổ phần Vinpearl đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 56 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/7/2021. Thông tin chi tiết vui lòng truy cập LINK

Trân trọng !

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ