Nhảy đến nội dung

Công bố thông tin về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021.

Thông tin chi tiết tại đây.

Khách sạn & nghỉ dưỡng

 

Hội họp & Sự kiện

Vui chơi & giải trí

Website đang chạy thử nghiệm