Rạp phim 4D

Yêu thích

Rạp phim 4D với những màn hoá thân thành các dũng sĩ bảo vệ đảo san hô qua công nghệ trình chiếu 4D hiện đại bậc nhất

Địa điểm và thông tin liên hệ

10 : 00 - 17 : 00

Sea World, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

Lịch Diễn Trong Tháng

Khám Phá Show Diễn Khác