Nhảy đến nội dung
Điều khoản chung

Điều khoản chung của Pearl Club

 1. Điều Khoản – Điều kiện (“ĐKĐK”) chương trình Pearl Club của Công ty Cổ phần Vinpearl (“Chương Trình”) được áp dụng đối với khách hàng thân thiết.
 2. Điều kiện trở thành thành viên:
 • Tất cả các khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi và có giấy tờ cá nhân hợp lệ đều có thể đăng ký tham gia Chương Trình
 • Tài khoản định danh, theo tài khoản chung của Vingroup ID
 • Đăng ký thành viên online (Website/ App)
 • Đăng ký thành viên offline (Tại cơ sở khách sạn, đối tác, các nguồn bán thẻ hội viên)
 1. Điều kiện đăng ký, duy trì và nâng hạng các hạng thẻ

Nội dung/ Loại thẻ

Pearl

Ambassador Pearl

VIP Pearl

Điều kiện đăng ký các hạng  Khách hàng thân thiết

Đăng ký tài khoản trên website Vinpearl.com và App MyVinpearl

- Tích lũy giá trị giao dịch trong 1 năm từ 50 triệu trở lên (01 năm được hiểu là khoảng thời gian từ 1/1 - 31/12 hàng năm)

- Khách hàng nằm trong chính sách được tặng thẻ của Vinpearl

 

- Tích lũy giá trị giao dịch trong 01 năm từ 100 triệu trở lên (01 năm được hiểu là khoảng thời gian từ 1/1/ -31/12 hàng năm)

- Khách hàng mua thẻ hội viên trị giá 5 triêu đồng/ năm

- Khách hàng nằm trong danh sách tặng thẻ của Vinpearl.

Hiệu lực hạng khách hàng thân thiết

Ngay khi đăng ký và đủ điều kiện tham gia

- Kỳ xét nâng hạng: Ngày 31/12 hàng năm sẽ xét nâng hạng cho khách hàng.

- Với khách hàng hạng Ambassador Pearl & VIP Pearl, thời hạn hiệu lực của thẻ được tính từ tháng khách hàng tích lũy đủ điều kiện nâng hạng hoặc khách hàng gia hạn thẻ bằng cách mua thẻ hội viên tùy theo thời điểm nào đến trước, thẻ được duy trì hạng đến ngày 31/12 hàng năm và tiến hành xét nâng hạng cho khách hàng.

- Khách hàng trả phí đăng ký hạng thành viên sẽ được tính hạng thẻ trong 12 tháng kể từ ngày khách hàng hoàn thành việc thanh toán và kích hoạt thẻ thành công.

Duy trì hạng thành viên

Đăng ký và tài khoản có phát sinh giao dịch hợp lệ trong vòng 12 tháng

Duy trì tiêu dùng các sản phẩm/ dịch vụ của Vinpearl từ 50,000,000 VNĐ/tối đa 12+ tháng kể từ tháng cấp thẻ.

Thời gian được tính giá trị tích lũy tiêu dùng là 1/1 - 31/12 hằng năm. Sau khoảng thời gian này giá trị tích lũy sẽ được cài đặt về 0 để tính cho giá trị tích lũy cho các chu kì tiếp theo.

Duy trì tiêu dùng các sản phẩm/ dịch

vụ từ 100,000,000 VNĐ / tối đa 12+ tháng kể từ tháng cấp thẻ

Thời gian được tính giá trị tích lũy tiêu dùng là 1/1 - 31/12 hằng năm. Sau khoảng thời gian này giá trị tích lũy sẽ được cài đặt về 0 để tính cho giá trị tích lũy cho các chu kì tiếp theo.

Đối với khách hàng mua thẻ hội viên sẽ được duy trì hạng thành viên trong vòng 12 tháng kể từ tháng kích hoạt thẻ. Đến ngày hết hạn thẻ sẽ nếu khách hàng không gia hạn bằng cách mua thẻ thì sẽ được xét hạng bằng cách tính giá trị tích lũy như thông thường.

 

 1. Điều kiện kích hoạt và cấp thẻ

Kích hoạt thẻ

- Thẻ đã được kích hoạt khi chuyển thông tin đến khách hàng.

- Mỗi thẻ có một mã số thẻ, tương ứng với một tài khoản định danh.

- Khi thẻ mới được cấp, thẻ cũ sẽ tự động bị vô hiệu hóa

Điều kiện cấp thẻ

- Khách hàng đăng ký thông tin bắt buộc để định danh duy nhất trên hệ thống & thỏa mãn điều kiện phân hạng thẻ

- Thông tin bắt buộc tối thiểu cho hạng Ambassador Pearl và VIP Pearl gồm: (1) Họ & tên, (2) Số CMT/Hộ chiếu/CCCD, (3) Ngày/tháng/năm sinh, (4) Giới tính, (5) Địa chỉ nhận thẻ, (6) Số điện thoại, (7 )Email

- Phí làm thẻ/ cấp lại thẻ/ thẻ mất/ hỏng: 100.000 VNĐ/ thẻ (áp dụng với thẻ cứng)

 

 1. Khách hàng thân thiết (“KHTT”) là khách hàng đã đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, và (ii) đã kích hoạt và sở hữu thẻ Pearl Club (bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động và/hoặc barcode thẻ Pearl Club hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm). Khi đó KHTT chính thức sở hữu tài khoản KHTT Pearl Club (“Tài Khoản”). Mỗi KHTT chỉ được sở hữu duy nhất một (01) Tài Khoản. Hệ Sinh Thái Vinpearl bao gồm Vinpearl, VinWonders, Almaz Hà Nội, và các đơn vị/cơ sở khác như được công bố trên web chính thức www.vinpearl.com/pearlclub (“Trang Web”) và ứng dụng điện thoại (“App”). Các đơn vị trong Hệ Sinh Thái Vinpearl được gọi chung là Vinpearl.
 2. KHTT đồng ý rằng, việc đăng ký tham gia Chương Trình, hoặc đã kích hoạt và sử dụng Thẻ để giao dịch, được hiểu rằng KHTT đã đọc, hiểu rõ, và đồng ý với ĐKĐK cũng như các chính sách của Chương Trình như được công bố trên Trang Web và App.
   
 3. KHTT sẽ được hưởng các (i) quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ, và (ii) các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web và App. Các ưu đãi riêng sẽ bao gồm các quyền lợi sau: (1) được tích quỹ giá trị giao dich vào Tài Khoản để duy trì hoặc nâng hạng thành viên.
   
 4. KHTT có quyền truy cập, tra cứu, và cập nhật thông tin cá nhân, quyền truy cập và tra cứu  giá trị tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như tổng đài: 1900 232389 ( nhánh 3)  của Chương Trình (“Tổng Đài”), App MyVinpearl hoặc website www.vinpearl.com. KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc sử dụng các lợi ích từ Chương Trình với tư cách là KHTT của Chương Trình theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   
 5. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ/Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT tự chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện và các hoạt động khác của Tài Khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin Tài Khoản). Trừ khi nội dung Chương Trình được đăng tải trên Trang Web và App có quy định khác, KHTT không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và phải tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
   
 6. ĐKĐK của Chương Trình có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo thông báo của Vinpearl trên Trang Web hoặc App của Chương Trình. Việc KHTT vẫn tiếp tục giữ Tài Khoản được coi là chấp nhận những sửa đổi/điều chỉnh đó.
   
 7. Vinpearl không chịu trách nhiệm trong trường hợp KHTT không thực hiện được hoặc không tiêu dùng được các quyền lợi, ưu đãi mà KHTT được hưởng nếu việc không thực hiện, không tiêu dùng được này xảy ra vì lý do bất khả kháng như lũ lụt, động đất, chiến tranh, đình công, biểu tình, sự cố máy tính, việc Chính Phủ ban hành các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm, các thay đổi của pháp luật, hoặc các sự kiện ngoài tầm kiểm soát khác.
   
 8. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KHTT có trách nhiệm cập nhật thông tin ngay lập tức qua Trang Web, App hoặc Tổng Đài của Chương Trình, quầy dịch vụ khách hàng, quầy chăm sóc khách hàng hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương Trình. Vinpearl sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát sai sót về giá trị tích lũy hoặc các thiệt hại liên quan đến hoặc phát sinh từ việc các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời.
   
 9. Tất cả giá trị tích lũy/quyền lợi Thẻ đang có khiếu nại tranh chấp hoặc có dấu hiệu gian lận, vi phạm ĐKĐK của Chương Trình sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp hoặc điều tra gian lận, vi phạm.
   
 10. KHTT đồng ý cho Vinpearl khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cung cấp và cập nhật. KHTT đồng ý cho Vinpearl sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương Trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy giá trị giao dịch, và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của Vinpearl. Tất cả các dữ liệu liên quan đến KHTT sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi Vinpearl theo quy định tại chính sách bảo mật của Vinpearl được đăng tải tại https://vinpearl.com/vi/chinh-sach-quyen-rieng-tu
   
 11. Vinpearl có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ ngay khi Vinpearl phát hiện KHTT thực hiện các hành vi trái quy định , hoặc trước khi KHTT sử dụng giá trị tích lũy để nâng hạng/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ