HD 餐厅及咖啡
收藏
xxx简介 HD 餐厅及咖啡

HD 餐厅&咖啡厅是每个家庭来到富国岛的理想目的地:在凉爽、通风的空间内享用早餐、午餐、小吃和美味饮品,并享受卓越的服务。

Địa Điểm và Thông Tin Liên Hệ
营业时间
09:00 AM - 2:00 AM

越南坚江省富国市滩油县长滩大世界中南半岛街 OR-02

(+84)777440441

Khám Phá Ẩm Thực Tại Phú Quốc United Center


酒店/度假村

会议 & 活动

休闲娱乐