THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM

Daiso Vinpearl Phú Quốc

다이소

Hotline: (+84)899518149

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-62

K Street Vinpearl Phú Quốc

K 스트리트

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터, , MD-78에서 OR-59까지

Đá quý Ngọc Thạch Vinpearl Phú Quốc

응옥 타잉 보석

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터, MD-54

Áo dài Sĩ Hoàng Vinpearl Phú Quốc

베트남전통복장

Hotline: (+84)906647649

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-57

TINH HOA ẨM THỰC

Chợ Đêm Grand World Vinpearl Phú Quốc

그랜드 월드 야시장

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터,

Le Club Bar Vinpearl Phu Quoc

Le Club Bar

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터, TM06

Trung Nguyên Legend Vinpearl Phú Quốc

쭝 응우옌 커피

Hotline: (+84)919091983

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-78

Phở Lý Quốc Sư Vinpearl Phú Quốc

Ly Quoc Su 소고기 쌀국수

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-34

Yolo Bar Vinpearl Phu Quoc

Yolo Bar

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 말로카 쿼터, SO-06

Bún quậy Kiến Xây Vinpearl Phú Quốc

키엔 사이 "비빔"국수

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, NK-15

Miss Queen Vinpearl Phu Quoc

Miss Queen

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-65

Bún quậy Phú Quốc Pikachu

피카츄-푸꾸옥의 비빔 버미첼리

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-45

Nhà hàng sâm Đại Quang Vinpearl Phú Quốc

다이 꾸앙 인삼 와이너리 & 레스토랑

Hotline: 업데이트 중

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-70

Bello House Vinpearl Phu Quoc

Bello House

Hotline: (+84)977538286

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-12

HANA Coffe Vinpearl Phú Quốc

HANA Coffee

Hotline: (+84) 889888018

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-56

Mỹ Vị Quán Vinpearl Phú Quốc

더 델리카시

Hotline: (+84)888691919

Địa chỉ: Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TK-21

TẬN HƯỞNG TRỌN VẸN CUỘC SỐNG ĐÊM SÔI ĐỘNG

SHOW DIỄN & LỄ HỘI

Phú Quốc United Center - Tinh Hoa Việt Nam

베트남의 정수

2,920개의 주간 미니 쇼, 365개의 야간 쇼, 11,200㎡가 넘는 무대, 300명 이상의 댄서가 있는 베트남 최대의 최첨단 호화 쇼.

"멀티미디어 쇼의 대가" Viet Tu 감독의 재능으로 Quintessence of Vietnam은 세계적 수준의 첨단 무대 기술과 문화적 가치를 결합하여 방문객들을 압도할 것을 약속합니다.

융성했던 고대 수도를 배경으로 하는 이 화려한 축제는 300분의 상영 시간 동안 20개 이상의 전통 예술 작품을 펼치며 베트남 문화 공연의 새로운 정점을 보여줍니다.

저녁 8시 열리는 인상적인 그랜드쇼를 비롯하여 베트남의 정수는 매일 오전 8시 30분 부터 오후 5시 30분 까지 흥미롭고 인상적인 미니쇼를 개최합니다.
Show diễn hiện đang mở bán với 3 hạng mức vé được ưu đãi đến hết ngày 30.06.2021:
2021년 6월 30일까지 쇼를 관람하실 수 있는 티켓은 다음과 같이 프로모션 가격으로 판매 중입니다.

250,000동 – 키 140cm 이상의 관람객
190,000동 – 키 100 cm- 140cm 이하의 관람객
190,000동 – 60세 이상의 관람객
티켓 구매처:
문의전화 : 19006677
현장 구매 : 빈원더스, 빈펄 사파리 푸꾸옥, 테디 베어 박물관, 베네치아 강변 매표소 2개소
 

Phú Quốc United Center - Sắc màu Venice

베네치아의 컬러

베네치아를 미니어처로 재현한 “잠들지 않는” 축제의 도시 그랜드 월드는 낮부터 밤까지 모든 방문객들이 경험할 수 있도록 낭만적인 공간을 제공합니다. 매일 오전 9시 부터 19시 까지 베니스 운하 양쪽에서는 활기차고 대채로운 미니쇼가 열립니다.

밤이되면 LED 조명의 화려한 색채와 배경과 결합된 3D 맵핑 기술, 정교한 의상과 매혹적인 안무가들의 환상적인 조합은 베니스 호수 한 가운데 무대 위에서 관람객들의 오감을 압도하며 동화같은 러브 스토리는 감성을 자극합니다. 환상적인 리얼리티 쇼는 매일 저녁 21시 30분에 Love Lake에서 열리며, 방문객들에게 베니스의 또 다른 매력을 선사합니다.

Phú Quốc United Center - Wow Sunset Show

와우 선셋 쇼

선셋 뮤직 페스트 - 베트남 바다의 일몰을 기념하는 첫 번째 미니 쇼 시리즈
석양이 질 때의 감동적인 풍경에 감탄해 보십시오.
유명 아티스트들의 환상적인 라이브 공연과 함께 파티를 즐겨보세요.
빈펄 푸꾸옥의 아름다운 해안가에서 5성급 뷔페의 해산물 및 바베큐를 즐겨보세요.

트와일라잇 티켓:
800,000 VND - VIP 구역 좌석 위치 - 음료 1잔 - 스낵 1개

뉴문 티켓 :
600,000 VND - 일반 구역 좌석 위치 - 음료 1잔"

GIẢI TRÍ

Le Club Bar Vinpearl Phu Quoc

Le Club Bar

푸꾸옥을 상징하는 진주에서 영감을 받은 Le Club Bar는 그랜드 월드의 심장을 표현하는 반짝이는 검은 진주를 닮았습니다. 활기차고 유쾌한 정신으로 Le Club Bar는 즐거운 음악 파티를 선사할 것입니다.

Yolo Bar Vinpearl Phu Quoc

Yolo Bar

YOLO Bar는 신선한 해산물과 숙련된 셰프가 준비한 독특한 레시피로 만든 요리를 전문으로 제공합니다.

Blue Ocean Vinpearl Phu Quoc

Blue Ocean

Blue Ocean은 낮에는 카페, 밤에는 바로 운영됩니다. 평화롭고 매력적인 지중해 스타일을 담고 있으며 해안가의 탁 트인 환경과 무한한 바다의 전경을 보여드립니다.

Apocalypse - Pub Tattoo Vinpearl Phú Quốc

A p o c a l y p s e - Pub Tattoo

편안한 분위기에서 긴장을 풀고 칵테일 한 잔을 마시며 인생의 이야기를 나누십시오. 최고의 타투 서비스로 아름다운 추억을 만들어보세요!

NightZone68 Vinpearl Phu Quoc

나이트존68

NightZone 68은 푸꾸옥의 활기차고 선도적인 야간 엔터테인먼트 허브로 기억에 남을만한 3가지 "취하자" 순간이 있습니다: 밤을 위해 취하자, 우정을 위해,그리고 사랑을 위해 취하자. 이 지역은 종종 푸꾸옥의 Lan Kwai Fong으로 불립니다.

BẢN ĐỒ TIỆN ÍCH
GRAND WORLD

더보기 Thu gọn