Le Club Bar
즐겨찾기
...에대하여 Le Club Bar

푸꾸옥을 상징하는 진주에서 영감을 받은 Le Club Bar는 그랜드 월드의 심장을 표현하는 반짝이는 검은 진주를 닮았습니다. 활기차고 유쾌한 정신으로 Le Club Bar는 즐거운 음악 파티를 선사할 것입니다.

Địa Điểm và Thông Tin Liên Hệ
업무 시간
24/24

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터, TM06

업데이트 중

Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
Chấp nhận thú cưng
Có khu vực hút thuốc
Hoạt động 24/7
Phục vụ tại phòng khách sạn/biệt thự
푸꾸옥 유나이티드 센터에서 맛있는 요리를 만나보세요


호텔&리조트

회의 및 행사

레저