Show diễn & lễ hội

필터
Tên
Khu vực
Tần suất
시작일
종료일
21:30

베네치아의 컬러

Viet Nam, Kien Giang성, Phu Quoc현, Ganh Dau면, Bai Dai, 그랜드월드

19006677 (#2)

13-05-2021

베트남의 정수

Viet Nam, Kien Giang성, Phu Quoc현, Ganh Dau면, Bai Dai, 그랜드월드

19006677 (#2)

17:00 ngày 28, 29, 30/4 và 1/5

와우 선셋 쇼

빈펄 해변

(+84)2973619999

16-03-2021

줄루어 춤

빈펄 사파리 입구

19006677 (#2)

30-06-2021

음악 분수 쇼 (뮤지컬 워터파운틴쇼)

빈원더스 메인 캐슬 앞 호수

19006677 (#2)


호텔&리조트

회의 및 행사

레저

더보기 숨다