Tên
Area
Category

유명 쇼핑몰 목록입니다

고급스러운 공간과 전문적인 서비스를 통해 패션 제품, 기념품, 화장품, 주얼리 등을 살펴보고 구입할 수 있습니다.

Tên
Loại hình (field_shoping_type)
Khu vực (field_shoping_area)
Phu Quoc Khai Hoan Fish Sauce Phu Quoc Khai Hoan Fish Sauce

푸꾸옥 카이호안 피쉬소스

HH-157, 인도차이나 스트리트, 그랜드월드, 빈펄 그랜드월드, 간저우, 푸꾸옥
0849711919
Daiso Vinpearl Phú Quốc Daiso Vinpearl Phú Quốc

다이소

SA-08-44, 베니스 스트리트, 그랜드월드, 빈펄 그랜드월드, 간저우, 푸꾸옥
다이소
Bin's Eco Spa Vinpearl Phú Quốc Bin's Eco Spa Vinpearl Phú Quốc

빈스 에코 스파

QT-01-29, 비치 스퀘어 스트리트, 그랜드월드, 빈펄 그랜드월드, 간저우, 푸꾸옥
097 771 58 82
SPA Trang Đài Vinpearl Phú Quốc SPA Trang Đài Vinpearl Phú Quốc

Trang Dai 스파

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드,프론트 스퀘어, MD-130
업데이트 중
Healthy Spa Vinpearl Phú Quốc Healthy Spa Vinpearl Phú Quốc

헬시 스파

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, MD-105
업데이트 중
Supermarket Lương Vinpearl Phú Quốc Supermarket Lương Vinpearl Phú Quốc

Luong 슈퍼마켓

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터, MH-31
업데이트 중
Charm Lighting Show Vinpearl Phú Quốc Charm Lighting Show Vinpearl Phú Quốc

Charm 라이팅 쇼

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, TM02
업데이트 중
L'ion Vinpearl Phú Quốc L'ion Vinpearl Phú Quốc

L'ion

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 인도차이나 쿼터, MR-38
업데이트 중
Siêu thị Việt Hùng Vinpearl Phú Quốc Siêu thị Việt Hùng Vinpearl Phú Quốc

비엣 흥 슈퍼마켓

Kien Giang, Phu Quoc, Ganh Dau, Bai Dai, 그랜드 월드, 샹하이 쿼터, MD-110
업데이트 중