Hội họp

Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay

Sở hữu vị trí thuận tiện, liền kề Trung tâm ẩm thực & giải trí Imperial Club, nơi lý tưởng cho các hoạt động team-building gắn kết. Bên cạnh đó, từ Vinpearl Resort & Spa Nha Trang bay, khách hàng có thể dễ dàng di chuyển đến Trung tâm hội nghị Vinpearl Nha Trang để dự các sự kiện & hội họp đẳng cấp.

Xem thêm Ẩn
Hội họp & Sự kiện
Sở hữu vị trí thuận tiện, liền kề trung tâm ẩm thực & giải trí Imperial Club, nơi lý tưởng cho các hoạt động team-building gắn kết. Bên cạnh đó, từ Vinpearl Resort & Spa Nha Trang bay, khách hàng có thể dễ dàng di chuyển đến Trung tâm hội nghị Vinpearl Nha Trang để dự các sự kiện & hội họp đẳng cấp.
Crystal Ballroom
error
error 2590 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
2.39
Chữ U
Chữ U
error
285
Lớp học
Lớp học
error
1428
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
1170
Cocktail
Cocktail
error
1580
Crystal 1
error
error 578 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
378
Chữ U
Chữ U
error
64
Lớp học
Lớp học
error
234
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
200
Cocktail
Cocktail
error
360
Crystal 2
error
error 718 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
567
Chữ U
Chữ U
error
79
Lớp học
Lớp học
error
315
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
300
Cocktail
Cocktail
error
440
Crystal 3
error
error 718 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
567
Chữ U
Chữ U
error
79
Lớp học
Lớp học
error
351
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
300
Cocktail
Cocktail
error
440
Crystal 4
error
error 578 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
378
Chữ U
Chữ U
error
64
Lớp học
Lớp học
error
234
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
240
Cocktail
Cocktail
error
360
Ruby
error
error 120 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
80
Chữ U
Chữ U
error
28
Lớp học
Lớp học
error
54
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
40
Cocktail
Cocktail
error
40
Emerald
error
error 90 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
60
Chữ U
Chữ U
error
21
Lớp học
Lớp học
error
36
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
30
Cocktail
Cocktail
error
30
Sapphire
error
error 98 m2
Sức chứa
Nhà hát
Nhà hát
error
60
Chữ U
Chữ U
error
23
Lớp học
Lớp học
error
36
Dạ tiệc
Dạ tiệc
error
30
Cocktail
Cocktail
error
30
Gói dịch vụ
Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng hội họp, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay đã thiết kế các gói dịch vụ MICE & More khác nhau nhằm mang đến một kỳ hội họp & lưu trú thành công cho khách hàng.
Xem thêm Thu gọn