Ẩm thực tại Phú Quốc United Center

Tên
6

Le Club Bar

Bar/pub
Món Việt

07:00 - 23:00

TM06-01,06, Khu phố Indochine, Grand World, Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Đang cập nhật

Yolo Bar

Bar/pub

24/24

MC-05-02, Khu phố Mallorca, Grand World, Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Đang cập nhật

Blue Ocean

Café
Gọi món
Bar/pub
Món Âu

6:00 AM - 2:00 AM

MC-02-05, Khu phố Mallorca, Grand World, Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Đang cập nhật

Apocalypse - Pub Tattoo

Café
Bar/pub
Món Âu

6:00 AM - 2:00 AM

MC-01-52, Khu phố Mallorca, Grand World, Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Đang cập nhật

JC Fun Pub

Café
Bar/pub
Món Việt

07:00 - 02:00 (AM)

MC-02-30-31-32, Khu phố Mallorca, Grand World, Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc

092 594 36 88

NightZone68

Gọi món
Bar/pub
Món Âu

6:00 AM - 2:00 AM

Từ MD-35 đến OR-17, khu phố indochine, Grand World, Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Đang cập nhật


Xem thêm Thu gọn