Hội họp

Hội họp & Sự kiện Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng

Xem thêm Ẩn
Hội họp & Sự kiện
error
error m2
Sức chứa
Hội nghị
Hội nghị
error
không có
Gói dịch vụ
Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng hội họp, Vinpearl Resorts & Spa Đà Nẵng đã thiết kế các gói dịch vụ MICE & More khác nhau nhằm mang đến một kỳ hội họp & lưu trú thành công cho khách hàng.

Xem thêm Thu gọn