Nhảy đến nội dung
Show diễn & Lễ hội
Bộ lọc

Show diễn & lễ hội

Khu vực
Tần suất

18:30 - 19:00
Trình diễn Nhạc nước

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

19:30 - 19:45
Show diễn 3D Mapping - Lược sử Đại Việt

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

11:30 - 12:00
Hát Quan họ

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

11:30 - 12:00
Hát Then

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

10:30 - 11:00
Về Bến

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

11:30 - 12:00
Chầu văn

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ