Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

Show diễn & Lễ hội

Bộ lọc

Show diễn & lễ hội

Khu vực
Tần suất
19:20 - 19:40
Trình diễn Nhạc nước

Sân khấu Nhạc nước

19006677

18:45 - 19:00 (Thời gian biểu diễn có thể thay đổi phù hợp với lịch vận hành từng thời điểm)
Show diễn 3D Mapping - Lược Việt Sử Ký

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

14:20-14:30 (Thời gian biểu diễn có thể thay đổi phù hợp với lịch vận hành từng thời điểm)
Hát Quan họ

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677

14:45 - 15:00
Hát Then

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677

11:15-11:45 (Thứ 2 - Thứ 6); 18:25-18:55 (Thứ 7, CN) (Thời gian biểu diễn có thể thay đổi phù hợp với lịch vận hành từng thời điểm)
Về Bến

Sân khấu Thủy Đình, VinWonders Nam Hội An

19006677

14:20-14:35 (Thời gian biểu diễn có thể thay đổi phù hợp với lịch vận hành từng thời điểm)
Chầu văn

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677


Xem thêm Thu gọn