Show diễn & Lễ hội

Bộ lọc

Show diễn & lễ hội

Khu vực
Tần suất
19:00 - 19:20

Trình diễn Nhạc nước

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

18:30 - 18:45

Show diễn 3D Mapping - Lược Việt Sử Ký

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

11:30 - 12:00

Hát Quan họ

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677

11:30 - 12:00

Hát Then

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677

10:30 - 11:00

Về Bến

Sân khấu Thủy Đình, VinWonders Nam Hội An

19006677

11:30 - 12:00

Chầu văn

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn