Đặt ngay
Tìm kiếm khách sạn
Khách sạn
Vé MB & Khách sạn
Tour & Trải nghiệm
Staynfun
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
App MyVinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Lịch sử tìm kiếm

Từ khóa phổ biến

Ưu đãi mới

Cẩm nang du lịch

Đặt ngay

Công bố thông tin định kỳ năm 2023 cho các trái phiếu Công Ty Cổ Phần Vinpearl phát hành

28/08/2023 6.189

THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin định kỳ năm 2023 cho các trái phiếu như phụ lục I đính kèm do
Công Ty Cổ Phần Vinpearl phát hành (“Trái Phiếu”)

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) những báo cáo như sau:

  • Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét) hoặc Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 chưa kiểm toán, chưa được soát xét đã được Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty xác nhận số liệu;
  • Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ 01/01/2023 đến hết 30/06/2023;
  • Tình hình tài chính;
  • Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu;
  • Tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 1 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 27, Tầng 28, Tầng 29, Tòa nhà Techcombank, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

Trân trọng thông báo!

PHỤ LỤC I

STT Tên trái phiếu Mã trái phiếu (HNX) Ngày phát hành Ngày đáo hạn
1 VPL04202401 VPLB1924001 17/04/2019 17/04/2024
2 VPL04202402 VPLB2024002 22/04/2019 22/04/2024
3 VPLB2023001 VPLB2023001 28/08/2020 28/08/2023
4 VPLB2023002 VPLB2023002 28/08/2020 28/08/2023
5 VPLB2023003 VPLB2023003 28/08/2020 28/08/2023
6 VPLB2023004 VPLB2023004 28/08/2020 28/08/2023
7 VPLB2023005 VPLB2023005 28/08/2020 28/08/2023
8 VPLB2023006 VPLB2023006 28/08/2020 28/08/2023
9 VPLB2023007 VPLB2023007 28/08/2020 28/08/2023
10 VPLB2023008 VPLB2023008 28/08/2020 28/08/2023
11 VPLB2023009 VPLB2023009 28/08/2020 28/08/2023
12 VPLB2023010 VPLB2023010 28/08/2020 28/08/2023
13 VPLB2023011 VPLB2023011 28/08/2020 28/08/2023
14 VPLB2023012 VPLB2023012 28/08/2020 28/08/2023
15 VPLB2023013 VPLB2023013 28/08/2020 28/08/2023
16 VPLB2023014 VPLB2023014 28/08/2020 28/08/2023
17 VPLB2023015 VPLB2023015 28/08/2020 28/08/2023
18 VPLB2023016 VPLB2023016 28/08/2020 28/08/2023
19 VPLB2023017 VPLB2023017 28/08/2020 28/08/2023
20 VPLB2023018 VPLB2023018 28/08/2020 28/08/2023
21 VPLB2023019 VPLB2023019 28/08/2020 28/08/2023
22 VPLB2023020 VPLB2023020 28/08/2020 28/08/2023
23 VPLB2023021 VPLB2023021 28/08/2020 28/08/2023
24 VPLB2023022 VPLB2023022 28/08/2020 28/08/2023
25 VPLB2023023 VPLB2023023 28/08/2020 28/08/2023
26 VPLB2023024 VPLB2023024 28/08/2020 28/08/2023
27 VPLB2023025 VPLB2023025 28/08/2020 28/08/2023
28 VPLB2023026 VPLB2023026 28/08/2020 28/08/2023
29 VPLB2023027 VPLB2023027 28/08/2020 28/08/2023
30 VPLB2023028 VPLB2023028 28/08/2020 28/08/2023
31 VPLB2023029 VPLB2023029 28/08/2020 28/08/2023
32 VPLB2023030 VPLB2023030 28/08/2020 28/08/2023
33 VPLB2023031 VPLB2023031 28/08/2020 28/08/2023
34 VPLB2023032 VPLB2023032 28/08/2020 28/08/2023
35 VPLB2023033 VPLB2023033 28/08/2020 28/08/2023
36 VPLB2023034 VPLB2023034 28/08/2020 28/08/2023
37 VPLB2023035 VPLB2023035 28/08/2020 28/08/2023
38 VPLB2023036 VPLB2023036 28/08/2020 28/08/2023
39 VPLB2023037 VPLB2023037 28/08/2020 28/08/2023
40 VPLB2023038 VPLB2023038 28/08/2020 28/08/2023
41 VPLB2023039 VPLB2023039 28/08/2020 28/08/2023
42 VPLB2023040 VPLB2023040 28/08/2020 28/08/2023
43 VPLB2023041 VPLB2023041 28/08/2020 28/08/2023
44 VPLB2023042 VPLB2023042 28/08/2020 28/08/2023
45 VPLB2023043 VPLB2023043 28/08/2020 28/08/2023

 

Ưu đãi liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật.

Xem thêm Thu gọn