Công bố thông tin v/v Vinpearl niêm yết và giao dịch Trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore

Công bố thông tin v/v Vinpearl niêm yết và giao dịch Trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về việc đã nhận được thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) v/v cho phép Trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP do Công ty Cổ phần Vinpearl chào bán với tổng giá trị 425.000.000 USD (Bốn trăm hai mươi lăm triệu Đô la Mỹ) niêm yết và giao dịch trên SGX-ST với hiệu lực từ ngày 22/09/2021.


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn