Đặt ngay
Tìm kiếm khách sạn
Khách sạn
Vé MB & Khách sạn
Tour & Trải nghiệm
Staynfun
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
App MyVinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Lịch sử tìm kiếm

Từ khóa phổ biến

Ưu đãi mới

Cẩm nang du lịch

Đặt ngay

Công Bố Thông Tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ – Công ty Cổ Phần Vinpearl “VPL04202401”

11/12/2020 5.032

Công ty Cổ phần Vinpearl thông báo về việc phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp VPL04202401 chi tiết như sau:

  • Tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công: 1.000 tỷ đồng
  • Ngày phát hành: 17/4/2019
  • Kỳ hạn Trái phiếu: 60 tháng
  • Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  • Lãi suất Trái phiếu:  lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi
;;;

Dữ liệu đang được cập nhật.

Xem thêm Thu gọn