Công Bố Thông Tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ – Công ty Cổ Phần Vinpearl “VPL04202401”

Công ty Cổ phần Vinpearl thông báo về việc phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp VPL04202401 chi tiết như sau:

  • Tổng giá trị Trái phiếu phát hành thành công: 1.000 tỷ đồng
  • Ngày phát hành: 17/4/2019
  • Kỳ hạn Trái phiếu: 60 tháng
  • Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  • Lãi suất Trái phiếu:  lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn