Đặt ngay
Tìm kiếm khách sạn
Khách sạn
Vé MB & Khách sạn
Tour & Trải nghiệm
Staynfun
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
App MyVinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Lịch sử tìm kiếm

Từ khóa phổ biến

Ưu đãi mới

Cẩm nang du lịch

Đặt ngay

Công bố thông tin v/v Công ty Cổ phần Vinpearl tách công ty

24/11/2023 5.425

Nhằm mục đích quy hoạch lại hoạt động của công ty, ngày 23/11/2023, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công ty Vinpearl”) đã ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VP JSC phê duyệt phương án tách công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền (“Nghị Quyết số 08”).

Theo Nghị Quyết số 08, ĐHĐCĐ đã phê duyệt việc tách công ty, theo đó Công ty Vinpearl chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ của cổ đông hiện tại để thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt (“Công ty Ngọc Việt”) mà không chấm dứt tồn tại Công ty Vinpearl. Vinpearl sẽ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh để điều chỉnh những nội dung liên quan do tách công ty.

Chi tiết Công văn đính kèm TẠI ĐÂY

Dữ liệu đang được cập nhật.

Xem thêm Thu gọn