Công ty Cổ phần Vinpearl công bố các thông tin việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021.

Thông tin chi tiết tại đây.


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn