Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang


Đảm bảo
giá tốt nhất
Nâng hạng phòng
miễn phí
Chính sách
hoàn hủy linh hoạt
Thời gian nhận
trả phòng linh hoạt

빈펄 리조트 & 스파 롱비치 나트랑

넓고 푸른 해변, 고운 모래사장을 자랑하는 세계에서 가장 아름다운 해변 중 한곳에 펼쳐진 프라이빗 비치를 보유하고 있는 빈펄 리조트 & 스파 롱 비치는 최대 1,000명의 하객을 수용할 수 있는 감성적이고 로맨틱한 야외 예식 장소입니다.

TC_trungthu_5x3

야외 예식에 최적화된 장소

빈펄 리조트 & 스파 롱 비치 푸꾸옥은 신랑, 신부님이 바라던 이상적인 예식을 실현할 수 있도록 지원할 준비가 되어있습니다.


Danh sách

해변가

  • Chưa cập nhật thông tin.

Danh sách

  • 서비스 팩

    Chỉ từ Ưu đãi nổi bật

    확정된 가격은 없습니다. 그룹과 패키지의 맞는 가격이 적용됩니다.

    Xem thêm


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn