Địa điểm & thông tin liên hệ

6:00 - 00:00
SA-06-01, Khu phố Shanghai, Grand World, Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc
0975076434

Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM