Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 của trái phiếu VPL12021

Công ty Cổ phần Vinpearl xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 05 của trái phiếu VPL12021 (mã chứng khoán VPL11810) như sau:

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinpearl
 • Trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
 • Điện thoại: 0258.3590611
 • Fax: 0258.3590613
 • Tên chứng khoán: Trái phiếu VPL12021
 • Mã chứng khoán: VPL11810
 • Mệnh giá: 100.000 đồng
 • Sàn giao dịch: HOSE
 • Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
 • Mức lãi suất áp dụng: 10,15%/năm
 • Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 31/07/2020 cho đến và không bao gồm ngày 31/01/2021
 • Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 01/02/2021 (Do 31/01/2021 không phải ngày làm việc)

Trân trọng thông báo.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn