Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 12 của trái phiếu VPL062021 (mã chứng khoán VPL11812)

Công ty Cổ phần Vinpearl xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 12 của trái phiếu VPL062021 (mã chứng khoán VPL11812) như sau: 

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinpearl 

- Trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. 

- Điện thoại: 058.3590611 

- Fax: 058.3590613 

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VPL062021 

- Mã chứng khoán: VPL11812 

- Mệnh giá: 100.000 đồng 

- Sàn giao dịch: HOSE 

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp 

- Mức lãi suất áp dụng: 8,575%/năm 

- Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 29/03/2021 cho đến và không bao gồm ngày 29/06/2021. 

- Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 12: 29/06/2021  

Trân trọng thông báo./. 


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn