Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã VPLB2023012

 

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Mã Trái PhiếuVPLB2023012
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành95 tỷ đồng
Tính chất Trái PhiếuTrái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày phát hành thực tế8/28/2020
Ngày hoàn thành đợt phát hành9/4/2020
Kỳ hạn Trái Phiếu36 tháng
Lãi suất Trái Phiếu Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi

 

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn