Đặt ngay
Tìm kiếm khách sạn
Khách sạn
Vé MB & Khách sạn
Tour & Trải nghiệm
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
Ngày nhận - Trả phòng
Số phòng - Số người
App MyVinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Lịch sử tìm kiếm

Từ khóa phổ biến

Ưu đãi mới

Cẩm nang du lịch

Đặt ngay

Mức phí

BẢNG GIÁ THẺ HỘI VIÊN 2023 

ÁP DỤNG TỪ 01.01.2023 TỚI 31.12.2023 

SÂN CHÍNH 

LOẠI THẺ DỊCH VỤ 

THỜI HẠN 

GIÁ THẺ NIÊM YẾT (VNĐ) 

PHÍ THƯỜNG NIÊN (VNĐ) 

THEO NĂM 

THEO LẦN CHƠI 

Thẻ ngắn hạn 

01 năm 

81.000.000 

N/A 

N/A 

02 năm 

140.000.000 

N/A 

N/A 

03 năm 

173.000.000 

N/A 

N/A 

Thẻ dài hạn 

 Cá nhân/Công ty 

10 năm 

368.000.000 

Thẻ 1 sân: 17.000.000 

Thẻ 1 sân: 550.000 

 

20 năm 

642.000.000 

Thẻ 4 sân: 25.000.000 

Thẻ 4 sân: 700.000 

Gia đình 

 (Vợ/Chồng, 2 con dưới 18 tuổi) 

20 năm 

694.000.000 

 • Thẻ chính: 17.000.000 

 • Thẻ phụ (Vợ/chồng): 12.000.000 

 • Thẻ phụ (con): 7.000.000 

 • Thẻ chính: 550.000 

 • Thẻ phụ (Vợ/chồng): 550.000 

 • Thẻ phụ (con): 350.000 

 Thẻ nổi (Floating) 

 01 ghi danh + 01 Non 

20 năm 

1.950.000.000 

 • Thẻ chính: 17.000.000 

 • Thẻ không ghi danh: 20.000.000 

 

 • Thẻ chính: 550.000 

 • Thẻ không ghi danh: 700.000 

 Thẻ nổi (Floating) 

01 ghi danh + 02 Non 

3.100.000.000 

 Thẻ nổi (Floating) 

 01 ghi danh + 03 Non 

4.100.000.000 

 

SÂN TẬP 

LOẠI THẺ/ DỊCH VỤ 

THỜI HẠN 

GIÁ NIÊM YẾT (VNĐ) 

NHA TRANG, NAM HỘI AN 

HẢI PHÒNG, PHÚ QUỐC 

Khách lẻ 

Hội viên 

NGƯỜI LỚN 
(từ 16 tuổi trở lên) 

TRẺ EM 
(dưới 16 tuổi) 

GIA ĐÌNH 
(2 người lớn) 

GIA ĐÌNH 
(2 người lớn và 1 trẻ em) 

Sân tập 

06 tháng 

13.500.000 

10.700.000 

18.800.000 

14.400.000 

33.700.000 

43.300.000 

01 năm 

21.500.000 

17.200.000 

37.500.000 

28.800.000 

67.400.000 

86.600.000 

 

 • Phí chuyển nhượng được tính 10% trên giá thẻ đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng áp dụng cho thẻ dài hạn trên 10 năm. 

 • Phí thay đổi chủ thẻ công ty là 15.000.000 VNĐ/lần; Hội viên sở hữu 1 thẻ khi mua thêm thẻ (thẻ 2 sân) sẽ được giảm giá 50% sân thứ 2 trở đi. 

 • Thẻ công ty: Khi mua thẻ thứ 2 sẽ được giảm 10% cho mỗi thẻ; Hội viên sở hữu thẻ Premium được quyền chơi tại cả 4 sân Vinpearl Golf (Hải Phòng, Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An). 

Xem thêm Thu gọn