Book now
Search Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Flights
Tours & Experiences
Staynfun
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
App My Vinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Search history

Hot keywords

New offer

Travel Guide

Book now
Địa chỉ
Binh Minh, Thang Binh, Quang Nam
Số điện thoại
(+84) 235 367 6888
Ảnh Thumb (Desktop)
Nhà hàng Lantern
Ảnh thumb (Mobile)
Nhà hàng Lantern
Điểm đến
Giờ mở/đóng cửa
"Breakfast: 6:00 - 10:30 Lunch: 12:00 - 14:00 Dinner: 18:00 - 22:00"
Loại hình
Nền ẩm thực
Khu vực Hội An

View more Hide