Dining
Filter
Area
Type of F&B services
Cuisines
Wind & Sea restaurant

09:00 - 20:00 Ngưng gọi món sau 19:30.

Fairy Land, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

Chingu restaurant

Tạm ngưng hoạt động

Adventure Land, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

Luke Bar

10:00 - 18:00 Tạm ngưng hoạt động

Water World, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

Coral restaurant

11:00 - 15:00 Tạm ngưng hoạt động

Fairy Land, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

Lotus restaurant

06:00 – 10:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 22:00

Vinpearl Resort Nha Trang Hon Tre Island, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

(+84)258 359 8900

Beach Bar - Vinpearl Luxury Nha Trang

10:00 - 22:00

Vinpearl Luxury Nha Trang Hon Tre Island, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

(+84) 258 359 8598

Wave Bar

10:00 - 22:00

Vinpearl Luxury Nha Trang Hon Tre Island, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

(+84) 258 359 8598

Huong Viet Restaurant

18:00 - 22:00

Vinpearl Luxury Nha Trang Hon Tre Island, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

(+84) 258 359 8598

HOTEL & RESORT

MEETING AND EVENTS

RECREATIONS

View more Thu gọn