Ẩm thực Nha Trang

필터
Khu vực
Loại hình
Nền ẩm thực

롯데리아 레스토랑

10:00- 18:00

Sea World VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Branch 1)

블루 라군 레스토랑

12:00-14:30, 18:00-22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598

흐엉 비엣 레스토랑

18:00 - 22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598

웨이브 바

10:00 - 22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598

비치 바-빈펄 럭셔리 나트랑

10:00 - 22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598

까멜리아 레스토랑

06:00 – 10:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 22:00

빈펄 리조트 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84)258 359 8900

쟈스민 레스토랑

11:00 - 22:00

빈펄 리조트 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84)258 359 8900

풀 바- 빈펄 리조트 나트랑

9:00 - 18:00

빈펄 리조트 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84)258 359 8900


호텔&리조트

회의 및 행사

레저

더보기 숨다