Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

나트랑 음식

필터
Khu vực
Loại hình
Nền ẩm thực
롯데리아 레스토랑

10:00- 18:00

씨(sea)월드

1900 6677 (Branch 1)

루크 바

10:00 - 18:00 일시 중단

워터월드 빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)

로미 아이스크림

9:00 - 18:00

왕의 정원 빈원더스 나트랑

1900 6677 (Branch 1)

로비 바- 빈펄 리조트 & 스파 나트랑 베이

8:00 - 23:00

빈펄 디스커버리 락사이드 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8888

마리나 레스토랑

6:00 - 10:30, 12:00 - 14:00, 18:00 - 22:00

빈펄 리조트 & 스파 나트랑 베이 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8900

블루 라군 레스토랑

12:00-14:30, 18:00-22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598

흐엉 비엣 레스토랑

18:00 - 22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598

웨이브 바

10:00 - 22:00

빈펄 럭셔리 나트랑 Vietnam, Khanh Hoa, Nha Trang, Hon Tre섬

(+84) 258 359 8598


더 보기 모아보기