Book now
Search Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Flights
Tours & Experiences
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
App My Vinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Search history

Hot keywords

New offer

Travel Guide

Book now
Địa chỉ
Imperial Club
Số điện thoại
(+84) 705 754 343
Ảnh Thumb (Desktop)
Nhà hàng Bách Giai
Ảnh thumb (Mobile)
Nhà hàng Bách Giai
Điểm đến
Tags
Giờ mở/đóng cửa
10:30-14:30 17:30-22:00
Khu vực Nha Trang
Loại hình
Nền ẩm thực

View more Hide