Book now
Search Hotels & Resorts
Hotels & Resorts
Hotels & Flights
Tours & Experiences
Staynfun
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
Check in - Check out
Room(s) - Guest(s)
App My Vinpearl
5,0 2.223 đánh giá
vinpearl vinpearl

Search history

Hot keywords

New offer

Travel Guide

Book now
Địa chỉ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay
Số điện thoại
(+84) 258 359 8999
Ảnh Thumb (Desktop)
Nhà hàng Marina
Ảnh thumb (Mobile)
Nhà hàng Marina
Điểm đến
Tags
Giờ mở/đóng cửa
06:00 - 10:30 | 12:00 - 14:00 | 18:00 - 22:00
Loại hình

View more Hide