Nhảy đến nội dung

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức mà Công ty cổ phần Vin3S và các công ty liên kết của Công  ty cổ phần Vin3S (dưới đây gọi chung là “Vin3S Trading” hoặc “Chúng tôi”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ của Vin3S Trading  (gọi chung là “Sản Phẩm”).

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Chính sách này bao gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
 2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
 3. Thu thập và sử dụng cookies
 4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
 5. Vị trí của thông tin cá nhân
 6. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Truy cập và lựa chọn
 9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
 11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 12. Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
 13. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

1.    Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình Khách hàng tương tác với Các Sản Phẩm.

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

 • Thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào Khách hàng cung cấp liên quan đến Sản Phẩm.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Khách hàng tương tác với Sản Phẩm. 
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Khách hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

Chúng tôi cũng thu thập các thông tin của Thương nhân như sau:

·         Thông tin Thương nhân cung cthông tin của Thương nhân như sau:ác nrụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

·         Thông tin tài khonhân cung cthông tin của Thương nhân như sau:ác nrụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanbên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán;

·         Thông tin giao donhân cung cthông tin của Thương nhân như sau:ác nrụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi

2.    Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

 • Cung cấp Sản Phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để cung cấp và giao Sản Phẩm và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để đề xuất Sản Phẩm mà Khách hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng với Sản Phẩm.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng.
 • Liên lạc với Khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để liên lạc với Khách hàng về các vấn đề liên quan đến Sản Phẩm thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để trả lời yêu cầu của Khách hàng.
 • Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm dựa trên sở thích của Khách hàng.
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 • Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của Khách hàng: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của Khách hàng về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với Khách hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin Thương nhân cung cấp để:

·         Cung cng thông tin Thương nhân cung cấp để:mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phươn

·         Đthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinpearl.com;húnĐthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinpearl.com;húng Đthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinpn Booking.vinpearl.com;

·         Đthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giĐthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinĐthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinpn Booking.vinpearl.com;hệ với và những người khác. CLưu tr tin gig tin Tn máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Thương nhân;

·         Đưu tr tin gig tin Tn máy chvà Sàn giĐthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinĐthông tin gig tin Thương nhvà Sàn giao dịch TMĐT Booking.vinpn Booking.vinpearl.com;hệ với và những người khác. CLưu tr tin gig tin Tn

·         Phân tích, nghiên cTn máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân củaĐhân tích, nghiên cTn máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân.

 

3.    Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Khách hàng, tìm hiểu thêm về sở thích của Khách hàng, cung cấp cho Khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Nhận diện Khách hàng khi Khách hàng đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho Khách hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu tâm đến các tùy chọn mà Khách hàng đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều Khách hàng thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà Khách hàng lựa chọn.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Cải thiện an ninh.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách hàng trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm.

Cookie cho phép Khách hàng tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu Khách hàng chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, Khách hàng sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu Khách hàng đăng nhập hoặc Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi Khách hàng truy cập lại các trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi Khách hàng tương tác với các Sản Phẩm. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Khách hàng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Khách hàng có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Khách hàng biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi Khách hàng nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu Khách hàng tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Khách hàng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng làm điều này, Khách hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Khách hàng truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4.    Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cá nhân cho Tập đoàn Vingroup, và các công ty con của Tập đoàn Vingroup, các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách tương tự.

 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng hoặc thông qua Sản Phẩm. Khách hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách hàng và khi nào chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi,... dành cho Khách hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công ty Cổ phần Vin3S hoặc phần lớn tài sản của Công ty Cổ phần Vin3S  được một công ty khác mua, thông tin của Khách hàng sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng.
 • Tùy theo sự lựa chọn của Khách hàng: Ngoài các quy định trên, Khách hàng sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về Khách hàng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và Khách hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

5.    Vị trí của thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần có địa chỉ trụ ở tại Việt Nam và có văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của Khách hàng với Sản Phẩm, thông tin cá nhân của Khách hàng có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

6.    Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Tại Vin3S Trading  bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Khách hàng.

 • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • Các thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của Khách hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

7.    Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các Sản Phẩm có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách hàng khi Khách hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

8.    Truy cập và lựa chọn

Khách hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Khách hàng với Sản Phẩm. Nếu Khách hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Khách hàng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Khách hàng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng. Nhiều Sản Phẩm bao gồm chức năng cho phép Khách hàng tùy chọn về cách thông tin của Khách hàng đang được sử dụng. Khách hàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Khách hàng có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm.

 • Thông tin tài khoản: Nếu Khách hàng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập booking.vinpearl.com hoặc liên lạc Trung tâm chăm sóc khách hàng Vin3S qua hotline 1900.232.389 . Khi Khách hàng cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.
 • Liên lạc: Nếu Khách hàng không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Khách hàng tại booking.vinpearl.com (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với Khách hàng). Nếu Khách hàng không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Khách hàng.
 • Quảng cáo: Nếu Khách hàng không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang quảng cáo liên quan (hoặc cách thức khác theo quy định tại Hợp đồng liên quan đến Khách hàng).
 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Khách hàng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Khách hàng khi Khách hàng nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

9.    Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu Khách hàng dưới 18 tuổi, Khách hàng phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

10.  Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng để đảm bảo cho Khách hàng khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Khách hàng. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

11.  Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại booking.vinpearl.com hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Khách hàng. Khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Khách hàng nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về Khách hàng và tài khoản của Khách hàng. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho Khách hàng được quyền lựa chọn.

12.  Một số thông tin bổ sung cho châu Âu

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.

 • Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân. Công ty cổ phần Vin3S (địa chỉ tại đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) là đơn vị kiểm soát các thông tin cá nhân được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này.
 • Xử lý. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:
 • Cần thiết để ký kết hợp đồng với Khách hàng hoặc với tổ chức mà Khách hàng đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Sản Phẩm, để phản hồi các yêu cầu từ Khách hàng, hoặc để hỗ trợ khách hàng;
 • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này;
 • Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;
 • Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
 • Dựa trên sự chấp thuận của Khách hàng.
 • Quyền của Khách hàng. Theo quy định của pháp luật, Khách hàng có các quyền sau:
 • hỏi chúng tôi có đang nắm giữ thông tin cá nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;
 • yêu cầu đính chính thông tin cá nhân không chính xác;
 • yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
 • yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý thông tin cá nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp;
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
 • yêu cầu luân chuyển thông tin cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với Khách hàng và được thực hiện bằng phương thức tự động; và
 • gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu Khách hàng tin rằng chúng tôi vi phạm quyền riêng tư của mình.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu Khách hàng muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và Khách hàng là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu Khách hàng không phải là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục 11 ở trên.

Khi Khách hàng đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của Khách hàng cho mục đích đó.

 • Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng được thu thập và lưu trữ tại Liên Minh Châu Âu ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.

13.  Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi

Khách hàng chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi Khách hàng:

 • tìm kiếm, đăng ký hoặc mua Sản Phẩm;
 • tạo hoặc quản lý tài khoản của Khách hàng trên hệ thống, nền tảng của booking.vinpearl.com;
 • cấu hình cài đặt của Khách hàng cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm;
 • mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua booking.vinpearl.com (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
 • cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của Khách hàng trên hoặc thông qua Sản Phẩm hoặc booking.vinpearl.com (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
 • liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email;
 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;
 • đăng tải nội dung trên booking.vinpearl.com hoặc các địa điểm tương tự.

Tùy thuộc vào việc Khách hàng sử dụng Sản Phẩm, Khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;
 • thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;
 • thông tin về vị trí của Khách hàng;
 • thông tin về tổ chức của Khách hàng và đầu mối liên hệ của Khách hàng, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của Khách hàng;
 • tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;
 • nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;
 • hình ảnh của Khách hàng (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách hàng khi Khách hàng tham dự một sự kiện của Vin3S hoặc sử dụng một số Sản Phẩm;
 • thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;
 • thông tin tài chính và doanh nghiệp; và
 • Số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác.

Thông tin tự động

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi Khách hàng:

 • Hiện diện tại các cơ sở kinh doanh của Vin3S;
 • truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm (kể cả khi Khách hàng sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm);
 • tải nội dung từ chúng tôi;
 • mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và
 • tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

 • thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của Khách hàng;
 • thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;
 • vị trí của thiết bị hoặc máy tính của Khách hàng;
 • thông tin xác thực và bảo mật;
 • thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;
 • Các số liệu Sản Phẩm, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của Khách hàng, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật ký khác;
 • nội dung Khách hàng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 • địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và
 • thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

Thông tin từ các nguồn khác

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 • thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
 • thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của Khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm;
 • kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và thông tin lịch sử tín dụng.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Custom