Công bố nhận được xác nhận của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore về việc hủy niêm yết toàn bộ dư nợ gốc còn lại của TPQT 2018

Công bố nhận được xác nhận của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore về việc hủy niêm yết toàn bộ dư nợ gốc còn lại của TPQT 2018

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin đã nhận được xác nhận của Sở Giao dịch Chứng khoán Sinpore v/v hủy niêm yết toàn bộ dư nợ gốc còn lại của trái phiếu quốc tế năm 2018. Thông tin chi tiết tại đây.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn