Công bố nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh doanh Ngọc Việt

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh doanh Ngọc Việt, chi tiết tại đây.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn