Công ty cổ phần Vinpearl công bố thông tin về việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh

Ngày 08/10/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl đã thay mặt Hội đồng quản trị Ban hành Quyết định công bố thông tin về việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn