Công bố thông tin về việc Công ty ký kết và thực hiện khoản tín dụng

Ngày 18/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định công bố về việc Công ký kết và thực hiện khoản tín dụng.

Chi tiết xin xem tại ĐÂY.


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn