Công bố thông tin nhận sáp nhập Công ty cổ phần Vinwonders

Ngày 15/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinpearl thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định việc nhập sáp nhập Công ty cổ phần Vinwonders, chi tiết tại đây.

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn