Show diễn & Lễ hội
Bộ lọc
Khu vực
Tần suất
10:00 – 10:15 | 17:00 – 17:15 (Hàng ngày)
Biểu diễn cho cá ăn

Cung điện Hải Vương, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

14:00 - 14:30
Biểu diễn cá heo & hải cẩu

Vịnh cá heo, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

10 : 00 - 17 : 00
Rạp phim 4D

Sea World, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

19:00 - 19:15
Biểu diễn nhạc nước

Sân khấu nhạc nước, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

11:30 - 11:50 & 15:30 - 15:50
Biểu diễn chim

King's Garden, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

19:30 - 20:15 (Thứ 6 - Chủ Nhật)
Tata show

VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn