Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

Show diễn & Lễ hội Nha Trang

Bộ lọc
Khu vực
Tần suất
11:00 - 11:10 | 15:00 - 15:10 Hàng ngày
Biểu diễn Nàng tiên cá

Cung điện hải Vương

1900 6677 (Nhánh 1)

10:00 – 10:15 | 17:00 – 17:15 (Hàng ngày)
Biểu diễn cho cá ăn

Cung điện Hải Vương, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

19:00 - 19:15
Biểu diễn nhạc nước

Sân khấu nhạc nước, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

11:30 - 11:50 & 15:30 - 15:50
Biểu diễn chim

King's Garden, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

19:30 - 20:15 hàng ngày
Tata show

VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)


Xem thêm Thu gọn