Show diễn & Lễ hội Nha Trang

Bộ lọc
Khu vực
Tần suất
10:00 – 10:15 | 17:00 – 17:15 (Hàng ngày)

Biểu diễn cho cá ăn

Cung điện Hải Vương, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

Tạm ngưng biểu diễn

Biểu diễn cá heo & hải cẩu

Vịnh cá heo, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

10 : 00 - 17 : 00

Rạp phim 4D

Sea World, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

19:00 - 19:15

Biểu diễn nhạc nước

Sân khấu nhạc nước, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

11:30 - 11:50 & 15:30 - 15:50

Biểu diễn chim

King's Garden, VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)

19:30 - 20:15 (Thứ 6 - Thứ 7)

Tata show

VinWonders Nha Trang

1900 6677 (Nhánh 1)


KHÁCH SẠN & NGHỈ DƯỠNG

HỘI HỌP & SỰ KIỆN

VUI CHƠI & GIẢI TRÍ

Xem thêm Thu gọn