Địa điểm & thông tin liên hệ

08:00 - 23:00
IN-06-59, Khu phố Indochine, Grand World, Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc

Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM

Chấp nhận thú cưng

Có khu vực hút thuốc