Địa điểm & thông tin liên hệ

10:00 - 23:00
SA-05-35-36, Venice Street, Grand World, Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc
0943569556