Địa điểm & thông tin liên hệ

07:00 - 23:00
SA-08-17, Venice Street, Grand World, Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc