Địa điểm & thông tin liên hệ

10:00 - 23:00
IN-05-25, Indochine Street, Grand World, Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc

Over 18 years old