Ẩm thực Vinpearl Nam Hội An

필터
Khu vực
Loại hình
Nền ẩm thực

로비 바 - 빈펄 리조트&골프 남호이안

08:00 - 23:00

빈펄 리조트&골프 남호이안 Quang Nam, Thang Binh, Binh Minh, Binh Duong

(+84) 235 367 6888

참 레스토랑

6:00 - 10:30 | 12:00 - 14:00 | 18:00 - 22:00

빈펄 리조트 & 스파 호이안 Quang Nam, Hoi An, Cua Dai , Phuoc Hai구역, 6반

(+84) 235 375 3333

풀 사이드 바

09:00 - 23:00

빈펄 리조트 & 스파 호이안 Quang Nam, Hoi An, Cua Dai , Phuoc Hai구역, 6반

(+84) 235 375 3333

로비 바 - 빈펄 리조트 & 스파 호이안

08:00 - 23:00

빈펄 리조트 & 스파 호이안 Quang Nam, Hoi An, Cua Dai , Phuoc Hai구역, 6반

(+84) 235 375 3333

라이터즈 바 - 빈펄 럭셔리 다낭

09:00 - 23:00

빈펄 럭셔리 다낭 다낭, Ngu Hanh Son, Truong Sa, 7번

(+84) 236 3968 888

풀바 - 빈펄 럭셔리 다낭

09:00 - 20:00

빈펄 럭셔리 다낭 다낭, Ngu Hanh Son, Truong Sa, 7번

(+84) 236 3968 888

Yummy Land레스토랑

일시 중단

워터 월드 빈원더스 남호이안

(+84) 1900 6677

친구 레스토랑

10:00 - 20:00

실내 놀이 공간 빈원더스 남호이안

(+84) 1900 6677


호텔&리조트

회의 및 행사

레저

더보기 숨다