vinpearl

펄 클럽 회원 특권

검색
검색
TỪ KHÓA GẦN ĐÂY
최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간
펄 호텔

Có 1 khách sạn tại 껀터

  • 빈펄호텔 껀터

    vin3s 베트남, 껀터시, 닌끼에우구, 쑤언카인동, 30/4길 209

    vin3s 84-292 376 1888

    vin3s (4.5)

    ~에서 2.060.000 đ/방의 밤