vinpearl

펄 클럽 회원 특권

Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간
펄 호텔

Có 2 khách sạn tại 하이퐁

 • 빈펄 호텔 리베라 하이퐁

  vin3s 하이퐁, 홍방, 하노이거리, Vinhomes Imperia, Manhattan 9번길

  vin3s (+84) 2253 266 288 (+84) 2253 266 277

  vin3s (4.5)

  ~에서 2.450.000 đ/방의 밤
 • 빈펄 호텔 임페리아 하이풍

  vin3s 하이퐁시, 홍방구, 하노이로, Vinhomes Imperia 도시

  vin3s 84-225 3266 888

  vin3s (4.5)

  ~에서 2.800.000 đ/방의 밤