vinpearl

펄 클럽 회원 특권

검색
검색
TỪ KHÓA GẦN ĐÂY
최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간
펄 호텔

Có 1 khách sạn tại 호치민

 • 빈펄 럭셔리 랜드마크 81

  vin3s 호찌민시, 빈딴군, 디엔비엔뿌, 720A 번지

  vin3s (+84) 283 971 8888

  vin3s (4.5)

  도시의 상징
  파노라마 전망
  인피니티풀
  ~에서 3.744.000 đ/방의 밤