vinpearl

펄 클럽 회원 특권

검색
검색
TỪ KHÓA GẦN ĐÂY
최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간
펄 호텔

Có 1 khách sạn theo Thương hiệu 빈오아시스

 • 빈오아시스 푸꾸옥

  vin3s 베트남, 끼엔장성, 푸꾸옥현, 까인쩌우면, 바이자이

  vin3s (+84) 297 3550 550

  vin3s (4.5)

  워터파크
  프라이빗 비치
  사파리 인접
  ~에서 2.600.000 đ/방의 밤