Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

빈펄호텔 껀터

베트남, 껀터시, 닌끼에우구, 쑤언카인동, 30/4길 209

최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간

회의 및 행사 빈펄호텔 껀터

TC_trungthu_5x3

고급스럽고 품격있는 공간

전문 비지니스 센터 서비스와 고급스럽고 품격있는 공간은 고객의 모든 요구에 부응합니다.

TC_trungthu_5x3

Dịch vụ tiệc chuyên nghiệp

Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho các buổi tiệc theo chủ đề

TC_trungthu_5x3

Ẩm thực đỉnh cao

Ẩm thực đỉnh cao với các món ăn hảo hạng và bộ sưu tập rượu vang Vinpearl Selection of Wine, đáp ​ứng được mọi nhu cầu về sự kiện, yến tiệc...​​


목록

모던한 신고전주의 스타일의 다양하고 고급스러운 컨퍼런스룸 시스템은 도심에서 가장 권위있는 컨퍼런스, 행사 등의 성공적인 개최에 기여합니다.

 • 그랜드 볼룸

  - 토지: 725 m2

  최대 600명을 수용할 수 있는 넓고 고급스러운 그랜드볼룸은 컨퍼런스를 위한 최고의 선택지 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 600 260 400 444 550
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 600 260 400
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 444 550
 • 볼룸 A

  - 토지: 539 m2

  볼룸A는 최대 400명까지 수용 할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 연회장 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 400 180 300 324 350
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 400 180 300
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 324 350
 • 볼룸 B

  - 토지: 186 m2

  볼룸B는 최대 - 180 명까지 수용 할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 연회장 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 180 60 90 90 140
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 180 60 90
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 90 140
 • 미팅룸 1

  - 토지: 50 m2

  제1미팅룸은 최대 50명 까지 수용할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 연회장 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  칵테일

  용량 50 30 30 40
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  용량 50 30 30
  레이아웃 유형

  칵테일

  용량 40
 • 미팅룸 2

  - 토지: 50 m2

  제2미팅룸은 최대 50명 까지 수용할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 연회장 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  칵테일

  용량 50 30 30 40
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  용량 50 30 30
  레이아웃 유형

  칵테일

  용량 40
 • 미팅룸 1,2

  - 토지: 100 m2

  제1미팅룸 + 제2미팅룸은 최대 100명까지 참석할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 공간입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  칵테일

  U형

  용량 100 60 60 80 50
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  용량 100 60 60
  레이아웃 유형

  칵테일

  U형

  용량 80 50
 • 미팅룸 3

  - 토지: 60 m2

  제3미팅룸은 최대 50명 까지 수용할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 연회장 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  칵테일

  용량 50 30 30 40
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  용량 50 30 30
  레이아웃 유형

  칵테일

  용량 40
 • 미팅룸 4

  - 토지: 60 m2

  제4미팅룸은 최대 50명 까지 수용할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 디자인의 연회장 입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  칵테일

  용량 50 30 30 40
  레이아웃 유형

  극장

  교실

  파티

  용량 50 30 30
  레이아웃 유형

  칵테일

  용량 40
 • 미팅룸 3,4

  - 토지: 120 m2

  제1미팅룸 + 제2미팅룸은 최대 100명까지 참석할 수 있는 프라이빗하고 고급스러운 공간입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 110 50 70 60 80
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 110 50 70
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 60 80

목록

 • 업데이트되지 않은 정보.


더 보기 모아보기